תקנון האתר

תכנית אימון וליווי אונליין – תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל"מצליחטורית" קורס אונליין ייחודי שפותח על ידי דבורה גלעד, מאמנת הורים, ילדים ומבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז הפועלת בתחום ומלווה משפחות, הורים וילדים מזה שנים להצלחה, לחיזוק הביטחון ולמימוש והגשמה.
לאור הניסיון הרב אותו רכשתי, פיתחתי תכנית אימון אישי וליווי אונליין להורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז, CFL – אימון להצלחה בלימודים.
מטרת התכנית הינה הענקת כלים יעילים להתנהלות ולהתמודדות היומיומית כהורים לילדים מאותגרי קשב.
בתכנית תקבלו כלים לחיזוק הביטחון העצמי של הילד, כלים לחיזוק ושיפור מערכת היחסים המשפחתית והבין אישית, כלים שיעזרו לכם ללמד את הילד כיצד לבצע מטלות, גם כאלה שקשה לו, כלים שיסייעו לילד ללמוד לנהל ולהתנהל בסביבה וללמוד לייעל את משאבי הזמן, ועוד כלים נוספים בהתנהלות היומיומית.

התכנית שלנו
•תכנית האימון והליווי כוללת סרטוני הדרכה ודפי הנחייה.
•5 מפגשים/שיחות אישיות שבועיות אשר יערכו באונליין. משך כל שיחה/מפגש 40 דק'.
• 3 בונוסים אשר מוענקים באהבה למשתתפי התכנית.
•קבוצת וואטסאפ ו/או קבוצת פייסבוק סגורה לחברי התוכנית.

יובהר כי מסגרת התכנית, התכנים, כמות השיעורים והבונוסים ניתנים לשינוי וזאת בהתאם להחלטתה הבלעדית של דבורה גלעד ו/או מי מטעמה.

התכנית מורכבת משני חלקים:

הקורס הדיגיטלי – עם ביצוע ההרשמה לתכנית והשלמת התשלום ישלח אליכם לכתובת המייל שמסרתם במעמד ההרשמה שם משתמש וסיסמה לצורך כניסה למערך השיעורים באונליין.
השיעורים יפתחו בהדרגה ובהתאם לתכנית ותוכלו לצפות בהם בעת הזו ובעתיד, למשך 3 שנים מיום רכישת הקורס, ככל שתחפצו.
נוסף על השיעורים, קיימים דפי הנחייה אשר נמצאים בחלק מן השיעורים.
חלק מדפים אלה הם לשימושכם האישי ועבורכם, וחלק מדפים אלה עליכם למלא ולהעביר אליי וזאת על מנת לקדם את התהליך באופן מיטבי המותאם עבורכם.
אנא הקפידו להעביר את הדפים הרלוונטיים בהתאם להתקדמות התכנית.
סילבוס הקורס ישלח אליכם בסיום תהליך ההרשמה.

פגישות אונליין – כחלק מהתכנית אתם מקבלים 5 פגישות אונליין אישיות איתי, פגישות של 40 דק' כל אחת.
ניתן לממש את הפגישות לתקופה של עד חודשיים מיום רכישת התכנית.
יש לתאם את הפגישה הראשונה בקישור שיצורף למייל שישלח אליכם בסיום תהליך ההרשמה והתשלום.
שימו לב: זמני המפגשים נקבעים מראש סמוך למועד ההרשמה לתוכנית.
ככל ויש צורך בשינוי מועד שנקבע יש להודיע על עד 48 שעות טרם המועד הקבוע למפגש.
ביטול מפגש אימון פחות מ 48 שעות מהמועד הקבוע לאימון ו/או ביום האימון
יחייב אתכם בעלות 50% מעלות מפגש (150 שח).

רכישה ושימוש בתכני התוכנית
כל הנרשם לתוכנית הקורס יקבל ממערכת "מצליחטורית" סיסמה ושם משתמש (להלן: "סיסמה") אשר יאפשרו גישה לתכני התכנית. הסיסמה תישלח למשתמש לאחר ביצוע הרכישה והשלמת התשלום במייל אשר נמסר במועד ההרשמה.
הסיסמה הינה אישית ואין להעבירה לאף אדם ו/או גוף אחר.
ברכישת תכנית, מתחייב המשתמש ו/או הרוכש ו/או מי מטעמו שלא להעביר את הסיסמה לאף אדם אחר ולא לאפשר לאדם ו/או לגוף אחר לעשות שימוש ו/או לצפות ו/או להוריד את תכני הקורס.
הסיסמה מאפשרת צפייה בסרטוני הקורס וצפייה והורדת דפי ההנחיה בקורס.

"מצליחטורית" ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק לאלתר את התכנית בכל אחת מהסיבות המנויות להלן:
1. רוכש התכנית עשה שימוש אסור בתכני הקורס
2. נתגלה כי בוצע שימוש בסיסמה ו/או בתכני הקורס בניגוד לקבוע בתנאים אלה.
3. לא נתקבל תשלום מלא עבור הקורס.
ככל ובוטלה תוכנית בשל הסיבות המנויות לעיל, הרוכש לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.
האחריות לביצוע שימוש בתכני הקורס היא על המשתמש בלבד.
לא יתקבלו ביטולים ו/או החזרים בשל אי שימוש בתכני הקורס.
למען הסר ספק יובהר כי הקורס, השיעורים, דפי ההנחיה של הקורס,
וכן כל חומר נוסף הקשור לתוכנית מוגבלים לשימוש אישי ע"י רוכש התוכנית בלבד.

אחריות
ככל ובתוך תקופה של חודשיים המוקצים לתכנית לא הושגה התוצאה המובטחת של התכנית
יוענק ליווי נוסף לתקופה של עד חודש ימים.
יובהר כי חודש נוסף יוענק למשתמש אשר עמד במלוא הדרישות של התכנית,
ובכלל זה – צפייה במלוא הסרטונים, מילוי דפי ההנחיה וקיום הפגישות במועדן.
מי שלא עמד בתנאי מתנאים אלה לא יוכל לטעון כנגד השגת התוצאה המובטחת בתכנית.
ההחלטה בדבר מסגרת הליווי הנוסף ותכני הליווי נתונה לדבורה גלעד ו/או מי מטעמה בלבד.


ביטול עסקה

ביטול עסקה לרכישת קורס אונליין תתאפשר בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
ניתן לבטל עסקה לרכישת תכנית עבור קורס אונליין תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה בהנחה ולא נעשה כל שימוש בסיסמה אשר סופקה למשתמש ולא בוצעה כניסה לתכני הקורס, בכפוף לתשלום דמי ביטול הקבועים בחוק (5% מסכום העסקה ו/או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם).
ככל ונעשה שימוש בסיסמה ו/או בוצעה כניסה לתכני הקורס, יהיה ניתן לבטל את העסקה אך ורק תוך 48 שעות מביצוע הכניסה ו/או השימוש בסיסמה כאמור, וזאת בכפוף לכך שהמשתמש לא עשה שימוש בתכני הקורס למעט שימוש בשיעור הראשון בקורס. ביטול כאמור בסעיף זה, אפשרי בכפוף לתשלום דמי ביטול על סך 150 ₪.
הודעת ביטול תעשה בכתב ותשלח על ידי המשתמש בזמנים הקבועים לעיל. אי עמידה בזמנים אלו תשלול את זכות הביטול מהמשתמש.
לאחר קבלת הבקשה היא תיבחן על ידי נציגי השירות של "מצליחטורית" וככל והמשתמש עומד בתנאי הביטול לעיל, העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצע התשלום בעבור הקורס.

תנאי שימוש
התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר של הקורס "מצליחטורית" (להלן: "קורס"), לשימוש וצפייה בסרטוני הקורס, ובדפי ההנחייה של הקורס (להלן: "דפי הנחייה") .
הגלישה באתר והגישה לקורס הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.
באמצעות רכישת תכנית לקורס מביע כל רוכש הזכאי להשתמש בקורס ומוצריו את הסכמתו לאמור בתקנון זה.
אי הסכמה של הרוכש לאיזה מהתנאים באתר הקורס מחייבת אותו להימנע מעשיית כל שימוש בקורס ומוצרי הקורס.

זכויות
כל הזכויות הקיימות והעתידיות בתכנית "מצליחטורית" על תכניה וסרטוניה ו/או בדפי ההנחייה המוצעת במסגרת הקורס ו/או התכנית ו/או בדפי ההנחיה ו/או בתכנים ובעיצוב של תכני התכנית שייכים לדבורה גלעד ו/או ל"מצליחטורית" ו/או למי מטעמם.
אין במתן אפשרות לרוכשי התכנית אונליין ו/או מי מטעמם ו/או על אדם ו/או גוף אחר, לעשות שימוש במוצרים ו/או בתכנים המוצעים באתר זה משום מתן רישיון ו/או זכות כלשהי בתכנים ו/או בעיצוב התכנים ו/או בדפי האינטרנט ו/או בשם המתחם, ברישומו עיצובו ו/או בסימנים מסחריים אחרים הכלולים באתר.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר ו/או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מהתכנית ו/או מהקורס, מסרטוני התכנית, מדפי ההנחיה ו/או מכל מידע האחר השייך לתכנית ו/או לקורס ו/או לתכני אתר זה למעט במקרה בו ניתן אישור מפורש מראש ובכתב מדבורה גלעד ו/או מי מטעמה.
התנאים הקובעים לעיל מוסיפים על התנאים הקבועים בתנאי השימוש הכללים באתר זה.
"מצליחטורית" רשאית לשנות כל תנאי מתנאי השימוש באתר זה ו/או מהתנאים הקבועים בחברה, מעת לעת, בהתאם לרצונה ולצורכי החברה.