סדנת העצמה ותעסוקה

א. רציונל הסדנה ליצירת תעסוקה ופרנסה ברת ערך
הנחת העבודה שלנו אומרת כי בכל אדם טמונה היכולת לממש את הפוטנציאל הטמון בו להצלחתו ולהצלחת משפחתו. על מנת לממש יכולת זו עליו לנקוט עמדה לחולל הצלחה בתחום התעסוקתי מתוך הכרה ומודעות לכוחות, הכישורים והיכולות הטמונים בו, והבחנה במרחב האפשרויות העומד בפניו.
ניתן ללמד אנשים, בתהליך למידה חווייתי, לראות במציאת מקום תעסוקה בעל ערך עבורם, אתגר חשוב בחיים, ומרחב לביטוי האחריות האישית להבטחת עתידם התעסוקתי, הכלכלי, החברתי והמשפחתי.

ב. מטרות הסדנה
המשתתפים יחזקו את האמון ביכולתם להשיג את מטרותיהם בתחום התעסוקתי והכלכלי.
המשתתפים יזהו את הכישורים והיכולות הטבעיות שלהם ויביאו אותם לידי ביטוי מלא בהתמודדותם למציאת מקור פרנסה.
המשתתפים יגבשו כיוון, מטרות ויעדים בתחום התעסוקתי (ו/או הכשרתם בתחום המקצועי).
המשתתפים יתאמנו בניהול תקשורות אפקטיביות לקידומם האישי.

ג. נושאי הסדנה
חיזוק האמון ביכולת האישית – 'מה יצרתי עד כה בחיים' – הכרה בכישורים וביכולות האישיים של
המשתתף, הכרה במטען הערכי, התרבותי, האנושי, הרוחני, החשיבתי.
החזון האישי – חלומות, מאוויים, החזון והיעדים בתחום התעסוקתי, והשפעתם על חיי המשתתף.
גיבוש כיוון ויעדים של כל משתתף בתחום התעסוקה / הכשרה מקצועית / לימודים.
בנית תכנית פעולה על פי אבני דרך ופעולות להשגת המטרה - השתלבות בתעסוקה בעלת ערך.
תקשורת בין אישית, אסרטיביות, ניהול עצמי וניהול זמן.
מתן כלים לקבלת החלטה על בחירת מקום העבודה.
כתיבת קורות חיים.
מיומנויות מציאת עבודה: פניות ישירות, שיחות טלפון, ראיונות עבודה.

ד. מסגרת הלמידה: 12 מפגשים קבוצתיים בני 3 שעות אקדמאיות.

סדנת תעסוקה
שדרות 033