סדנאות הורים להצלחה בלימודים

רציונאל הסדנה
הנחת העבודה שלנו היא שלכל ילד יש פוטנציאל גבוה ללמידה. הנחה נוספת היא כי: ההורים הם מקור תמיכה משמעותי ביותר להצלחת ילדיהם! אחד הגורמים המרכזיים המאפשרים לילד להצליח בלימודים הוא האמון בעצמו! לעומת זאת אחד הגורמים המעכבים את הצלחתו בלימודים הוא הפחד מכישלון. לכן, ברור הוא כי תפקיד המחנכים (וההורים כמובן) לפתח את אמון הילד ביכולתו להצליח ולהפחית את חרדותיו מכישלון.
תפקיד ההורים הוא תמיכה ע"י עידוד והעצמה ובמקביל הצבת דרישות הדורשות מהילד מאמץ לשיפור יכולתו.

תועלות
ההורה יכיר את המרחב החינוכי שבו הבן שלו מתחנך.
ההורה יבין את ההזדמנויות והקשיים שבית הספר מציב בפני ילדיו.
ההורה יפתח את מודעותו לתפקידו החינוכי.
ההורה ילמד כיצד הוא יכול לסייע לבנו להצליח בלימודים.
ההורה יפתח תקשורת חינוכית אפקטיבית עם ילדיו.
ההורה מקבל כלים ליצירת תקשורת אפקטיבית עם הבן/הבת.
ההורה לומד להציב גבולות ולתמוך את בנו/בתו להצלחה.
ההורה מתאמן בהצבת דרישות חינוכיות.

נושאי המפגשים
הכרות המשתתפים, הצגת מטרת המפגשים.
אני כמחנך, אני כתלמיד - להתבונן בחוויית החינוך מצדדיה השונים.
הערכים, התרבות והחינוך שאני מביא מבית הורי.
התמודדות עם הערכים והחינוך שקיבלתי לבין הערכים והחינוך במציאות העכשווית.
ההכרות עם בית הספר של ילדי, דרכי פעולתו ותפקודו.
תפקיד ההורה ואחריותו לתמיכת ילדיו להצלחה- כלים להתמודדות והצלחה.
עיצוב תפקיד הילד כתלמיד וכבן המשפחה ואחריותו.
כלים לפיתוח אחריותו האישית של ילדי.
התמודדות עם קשיים.
יצירת ערוצי תקשורת עם הילדים ועם המחנכת והמורות.

03
sop-resize-600-עותק של P1020798