אימון להצלחה בלימודים

אני למדה מהורים רבים הפונים אלי שהם מאד היו רוצים שהילד ילמד כיצד לרכוש חברים, להצליח בלימודים, יהיה נעים בסביבתו המשפחתית והחברתית, ושיהיה לו טוב. ואם אפשר קצת להפחית לו את הלחץ המתסכל והקשה.
אני כבר יודעת מניסיוני הרב שהאימון להצלחה בלימודים - להורים וילדים, מעצים מאד את האמון של הילד ביכולותיו, בכוחותיו ובעצמו. במקביל, התהליך מצמצם מאד את תסכול ההורים מחד ומעצים מאד את האמון של ההורים ביכולתם שלהם להיות גורמים משמעותיים בהצלחת בנם/בתם בחיים.
הרציונאל של תכנית האימון להצלחה בלימודים

על מנת לאפשר לילד להתפתח ולצמוח נדרש ליצור לו את התנאים המיטביים להצלחתו.
* המשפחה יוצרת תנאים מיטביים להצלחת התלמיד ע"י בניית סביבה מנטאלית תומכת, מכילה, מעצימה ומאתגרת גם יחד.
* משפחה שנוטלת אחריות ויוזמת תהליך המוביל ותומך ילדיה בנתיב ההצלחה – התנהלות זו הינה הביטוי למערכת הערכים החשובה למשפחה ולהורים.
* ניתן לאמן ילדים לחשיבה חיובית המשפיעה על התנהגותם ומאפשרת יצירת התוצאות הטובות באפקטיביות ובעלות רגשית נמוכה.
* הורה היוצר את מעגל התמיכה להצלחת ילדיו. חיבור ושילוב זרועות בין כל שותפי הצלחת הילד: הורים, תלמיד מחנכת/מורה בהכוונת המאמנת.

 

התכנית "אימון להצלחה בלימודים" מתמקדת ביצירת הבדל ב:
שינוי עמדות של המתאמן ביחס לעצמו ותפקידו כתלמיד ועיצוב מחודש של ציפיותיו מעצמו.
העצמת התחושות והרגשות החיוביים של המתאמן בתהליך ההתמודדות שלו, בהקשר ללימודיו ולקשריו החברתיים.
שיפור ביצועים ע"י שימוש ב'ארגז כלים' (מיומנויות ואסטרטגיות למידה) להצלחתו בלימודים ובחיים.
האימון מאפשר יצירת נתיב התקדמות ברור למתאמן, ולקיחת אחריות אישית לצעוד ולהתקדם בו.
תהליך האימון מאפשר יצירת בסיס לשיתוף פעולה סינרגטי ומעצים במשולש: ילד, הורים, המחנכת והמורים בבית ספרו.

מצליחים
הורים מובילים ילדיהם להצלחה

תהליך האימון

תהליך 'אימון להצלחה בלימודים' מורכב משני מעגלי אימון משלימים:

א. אימון ההורים ליצירת ויישום אסטרטגיה וגישה חינוכית המתאימה למי שאתם כהורים, יישום השיטה הנכונה שתתמוך את ילדיכם להצלחה, הן ביצירת קשרים ויחסים חברתיים להובלה בחברת הילדים והן בהצלחה בלימודים. אתם לא רק הורים מטפלים ואוהבים אלא גם 'מנטורים' של ילדיכם - מורי הדרך.
ב. אימון הילדים להצלחה - ע"י פיתוח הכישורים והיכולות האישיות הטבעיות של הילד הבאים לידי ביטוי מעשי ברכישת 'ארגז כלים' יישומי ביותר להצלחתם בחברה ובלימודים.

בסיס תכנית האימון בא לידי ביטוי בהגברת מודעות הילד לגבי הדברים בעלי הערך שטמונים בו ובכישרון הטבעי שיש לו. הנחת העבודה שלי אומרת שבכל ילד ישנם כשרונות טבעיים שמשום מה עדיין לא באו לידי ביטוי על פני השטח. הרבה ילדים כבר מאמינים למה שאומרים אחרים עליהם, כמו למשל שהם 'לא שווים'. כך נוצר בעצם 'כדור שלג' של דעות שיפוטים והערכות של המורים, חבריהם וגם של המשפחה.
כיוון שילד תמיד נמצא תחת פיקוח ובקרת המבוגרים והסביבה, והוא לפעמים טועה, או נכשל או מועד - הסביבה מיד מדווחת לו על כך. ואם הוא ילד שובב או לא מרוכז, מפוזר, הוא עלול לספוג הרבה הערות על התנהגותו. בשלב מסויים הילד יוצר לעצמו דימוי עצמי המושפע מהדעות השיפוטים והביקורות, ולא תחושת ערך עצמית פנימית המבטאת את יכולותיו האמיתיות.
וזה כמובן משפיע על הרגשותיו, מחשבותיו, הבאות לידי ביטוי גם בהתנהגותו וגם בתוצאותיו.....
במפגשים עמי, בשלב הראשון, אני מאמנת את הילד להכיר ולגלות את הערך העצמי שלו ("הזהב שלו"). בשלב השני בתהליך וכתולדה של גיבוש תודעת הערך העצמי, מתחיל תהליך התפתחותי מרגש של ביטוי הכישורים והיכולות שהיו רדומים, ובשלב המתקדם מתאמן הילד על יוזמה ומוביליות ביצירת יחסים, תקשורת אפקטיבית עם סביבתו.
תהליך מקביל עוברים ההורים. אנו רואים באופן הבהיר ביותר כיצד שינוי דפוסי החשיבה משפיע באופן מאד חיובי על כל מעגלי החיים שלהם: זוגיות, משפחה, עבודה, הורות.

 

כל אחד יכול

תוצאות האימון

1. שיפור משמעותי בהישגים הלימודיים של הילד ועלייה משמעותית ביכולת הלמידה שלו.
2. שיפור ביחסיו החברתיים של ילדכם עם ילדים אחרים ובהשתלבותו החברתית. במרבית המקרים התוכנית מפתחת אצל הילדים המשתתפים בה כישורי מנהיגות טבעיים.
3. הגברת 'כוח הרצון' של ילדכם שיכלול: מוטיבציה להשקיע ולהצליח, חיזוק האמון העצמי ותחושת המסוגלות העצמית, יכולת הצבת מטרות אישיות והשגתן. שיפור רמת ההתמודדות האפקטיבית עם 'אבני נגף' ומחסומים.
4. ילדכם ילמד לארגן ולנהל את זמנו ואת משאביו האחרים בצורה מושכלת.
5. שיפור בתחושת הערך העצמי של ילדכם ושלכם, כמשפחה היודעת לנתב את עצמה בחוכמה בנתיב ההצלחה.
6. שיפור יכולות ההקשבה והתקשורת של ילדכם והעצמת רמת האחריות האישית שלו וגם שלכם כמשפחה.

ארגז הכלים (מותאם לצרכים האישיים של המתאמנים)

1. פיתוח האינטילגנציה הרגשית שמשמעותה שימוש ברגשות חיוביים להשגת המטרות שלי.

2. ניהול זמן – בסיס חשוב לניהול העצמי, זה בעצם דבר שכל מנהל לומד ככלי חשוב להצלחתו בניהול, והילד משתמש בכלים האלו לניהול ההצלחה שלו.

3. פיתוח היכולת לראות שלכל בעיה ישנן מספר אפשרויות לפתרון שצריך לשקול אותן ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורי (עבור הילד). הילד מפתח מוכנות לראות את מגוון האפשרויות ולא רק שחור ולבן וזה מאפשר לו להיות בראייה בוגרת יותר לגבי החיים שלו.

4. באימון אנחנו מאמנים את הילדים להיות יזמים ולנהל את ההצלחה שלהם בצורה יותר עצמאית ופחות תלותית באחרים – מה שנקרא פיתוח מנהיגות ופיתוח אוטונומיה אישית. יש לכך השלכות על תחושת הערך העצמי, על היכולת להתמודד עם תסכולים, על עיצוב אדם שיוזם.

5. אנחנו מתאמנים על – איך להפוך בעיה להזדמנות, לעשות טרנספורמציה, על שינוי בדפוסי החשיבה, פיתוח החשיבה החיובית. כל זה כמובן נכון גם לגביכם ההורים.

6. אסטרטגיות למידה - אני מנחה ומאמנת לפעולה יעילה ואפקטיבית כמו: איך ללמוד למבחנים, איך לסכם חומר בשיעור ובבית, איך לקרוא הוראות וכו'.

7. פיתוח כישורים חברתיים המאפשרים לילד לפתח את הקשרים החברתיים.
בקרה והערכת הצלחת התכנית.

הערכה ובקרה

לאורך כל האימון אנו מקיימים יחד עם הילד, המאמנת וההורים הערכה ובקרה על השינויים המתרחשים, ועל תוצאות חדשות המופיעות, הן ברמה ההתנהגותית והן ברמה הלימודית. תהליך בקרה והערכה נעשה מול היעדים והמטרות שהצבתם לעצמכם בראשית האימון. הערכה ובקרה היא תהליך מאד חשוב להעצמת המחויבות והאחריות לשיפור ביצועים והישגים. התהליך נעשה ע"י הילד עצמו בעזרת המאמנת וע"י ההורים והמאמנת. מטרת הבקרה והערכה לא לשפוט את הילד או ההורים אלא לראות "מה עובד" - כלומר פעולה מחוללת תוצאות, ו"מה לא עובד" – מה נדרש לשפר.

קהל יעד – למי מיועדת התכנית ...... למי היא עשויה להועיל?

*לכל תלמיד בבית-הספר מכתה א'-י"ב, הרוצה להצליח בלימודים ובחברה.
*כל ההורים המבקשים לתמוך את ילדיהם בהצלחתם בלימודים ובחברה.
*כל ההורים הרוצים תוצאות טובות ומחפשים את הדרך הנכונה להעצים את השפעתם החינוכית והערכית, תוך רכישת כלים יעילים להם ולילדיהם.
*לכל ההורים המוכנים להשקיע מעצמם ולקבל ערך מוסף להשקעתם.

בכל אדם טמונה היכולת לממש את הפוטנציאל הטמון בו להצלחתו ולהצלחת משפחתו. על מנת לממש יכולת זו על האדם לנקוט עמדה לחולל הצלחה בחייו מתוך הכרה ומודעות לכוחות, הכישורים והיכולות הטמונים בו.
ניתן ללמד אנשים בתהליך למידה חווייתי לשנות עמדות, תפיסות עולם ולהקנות דרכי פעולה אפקטיביות להשגת יעדיהם.